Butuh jawaban dan belum menemukannya di situs web kami?


SAYA INGIN MENGAJUKAN PERTANYAAN

Pawarta bahasa jawa singkat​

Contoh pawarta bahasa jawa singkat​.
Lakukan Gabung atau Register untuk dapat berkomentar

Balas dari ricardo á 1 tahun

Pawarta utawa pawartos yaiku berita/kabar/informasi ingkang anyar, lan bener. Pawarta menika biasanipun diberitakae ing media cetak lan elektronik. Pawarta ingkang becik yaiku sing kalebet ing njerone 5W + 1H, beritane aktual, wigati, faktual, lan, Narik Kawigaten.

0